Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Reuniunea la nivel inalt - Bucuresti

Reuniunea la nivel înalt – Contribuția fondurilor europene la integrarea populației Roma

Dna Prof.univ.dr. Hortensia Gorski, director STP Centru, a fost prezentă în perioada 12-13 octombrie 2010 la Reuniunea la nivel înalt – Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei Roma, organizată la Bucureşti, de Comisia Europeană. Evenimentul s-a desfăşurat ca urmare a Summit-ului UE pentru incluziunea persoanelor de etnie romă derulat la Bruxelles în 2008, a Reuniunilor la nivel înalt din Ungaria din octombrie 2009 şi a contextului Anului european 2010 pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale.

Scopul acestei reuniuni a vizat promovarea oportunităților oferite de fondurile europene, îmbunătățirea utilizării și creșterea impactului generat de implementarea acestora.

„Cu ocazia acestui eveniment, Comisia Europeană a făcut un apel către România să folosească în mod eficace fondurile europene pentru integrarea socială şi economică a romilor. Asigurarea unor programe integrate, care să vizeze asigurarea accesului la educaţie nesegregată şi locuri de muncă, precum şi la locuinţe şi servicii medicale, reprezintă un element vital pentru integrarea socială a acestor comunităţi. Este important să trecem peste stereotipuri şi prejudecăţi, să înţelegem şi să dorim să ne implicăm în spargerea cercului vicios format de sărăcie şi marginalizare socială. Lupta împotriva sărăciei trebuie să utilizeze ca armă educaţia şi formarea profesională. Integrarea cetăţenilor români de etnie romă reprezintă responsabilitatea comună a României şi a instituţiilor UE şi, de aceea, se impune identificarea unor soluţii comune, împreună cu Comisia Europeană.”, a declarat prof.univ.dr. Hortensia GORSKI, Rectorul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.

Evenimentul a reunit peste 400 de reprezentanți ai Comisiei Europene, Parlamentului European și ai societății civile din Austria, Olanda, Danemarca, Italia, Belgia, Ungaria, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia și România care au dezbătut timp de două zile, principalele provocări privind incluziunea socială a romilor și modalitățile de utilizare cât mai eficientă a fondurilor europene disponibile pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi.

Printre invitați s-au numărat: Dl. Kovacs Eckstein - Consilier prezidențial pentru minorități în cadrul Administrației prezidențiale, Dl. Marko Bela – Președintele UDMR, vicepremier, Dl. Marian-Jean Marinescu – Europarlamentar, Dna. Oana Niculescu Mizil – Deputat PSD, Dna. Jaroka Livia – Deputat europarlamentar, Dl. David Mark – Director executiv Alianța civică a Romilor din România, Dna. Alina Mungiu Pippidi – politolog român, Dl. Nicolae Păun – deputat Partida romilor, Dl. Nicolae Gheorghe – expert roma, Dl. Valeriu Nicolae – Centrul de politici pentru romi și minorități, Dna. Ioana Enache – Roma Center Amare Rromentza, Dl. Csaba Asztalos – Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Dl. Florin Motoi – Alianța Divano Romani, Dl. Rudolf Niessler – Director Direcția Generală Politică Generală, Comisia Europeană, Dna. Margareta Matache – Director executiv Romani Criss, Dl. Florin Moise – Centrul de resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj-Napoca, Dl. Ionuț Sibian – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Dna. Liliana Vasilescu – Director Fondul Român de Dezvoltare Socială, Dna Ioana Enache – roma Center – Amare Rromentza, Dna Anca Zevedei – Director AMPOSDRU, Dna. Salomea Romanescu – Consilier pentru Afaceri Europene, Dl. Costel Bercuș - Roma Education Fund, Dna. Violeta Dumitru – Asociația femeilor rome, Dl. Ilie Dincă - Președintele Asociației Naționale a Romilor

Din partea comunităţii Romilor au luat cuvântul numeroşi reprezentanţi, printre care: Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi – Ilie Dincă; Directorul executiv, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Margareta Matache; Preşedintele Rroma Center „Amare Rromentza” – Delia Grigore; Directorul Executiv al Centrului Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Florin Moisă.

În cadrul conferinţei, principalele ateliere de lucru au fost: Investiţia în oameni – Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune, Posibilităţi de creştere inclusivă prin utilizarea FEADR – în ce măsură ar putea beneficia Romii de sprijin prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în zonele rurale şi Integrarea în societate a populaţiei Roma – Învăţarea din experienţele trecutului pentru a pregăti viitorul.

Ideea centrală desprinsă în urma lucrărilor conferinţei este aceea că Uniunea Europeană şi statele membre au o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Rome. Incluziunea socială a Romilor va avea importante beneficii atât umane şi sociale, cât şi economice pentru societatea noastră şi va reprezenta un punct important al strategiei Europa 2020 ale cărei obiective se axează pe problematica incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din punct de vedere social.

Agenda
Galerie foto