Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Seminar proiect strategic „Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială”

În data de 4 noiembrie 2010, începând cu orele 11:00, în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 11, Sala Auditorium, cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent Centru va avea loc „Seminarul de promovare a programelor de formare CREA şi de diseminare a bunelor practici pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale”.

Acest seminar se adresează tuturor membrilor Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunea Centru, precum şi altor instituţii şi organizaţii interesate de problematica dezvoltării antreprenoriale.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi implementează în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2011, în Regiunea Nord Est, proiectul strategic „Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială” (CREA). Finanţarea este asigurată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul general al proiectului CREA îl reprezintă promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat prin dezvoltarea activităţilor de îmbunătăţire, sprijin şi susţinere a capitalului uman, a competenţelor manageriale şi antreprenoriale din Regiunea Nord Est. Proiectul vizează creşterea competitivităţii, performanţei şi profitabilităţii prin implementarea de activităţi de sprijin, ghidare, consultanţă şi activităţi de formare profesională noi, inovative, pentru întreprinzători. O dimensiune importantă a proiectului este legată de crearea şi consolidarea de noi afaceri în Regiunea Nord Est şi derularea de activităţi inter – regionale de promovare a culturii antreprenoriale.

Participarea la acest seminar reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de noi parteneriate interregionale.

Vă rugăm să confirmaţi participarea Dvs. prin telefon: 0232/214778, fax: 0232/214779 sau prin email: office@esfcrea.ro