Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Intalnirea Secretariatelor Tehnice Permanente - STP NV

Echipa STP Centru a participat la „Intâlnirea Secretariatelor Tehnice Permanente şi a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunile de Dezvoltare ale României”

Miercuri, 12 mai 2010, a avut loc la Cluj întâlnirea Secretariatelor Tehnice Permanente şi a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială.

Evenimentul, organizat de către STP-NV în colaborare cu Asistenţa Tehnică a AMPOSDRU a beneficiat de participarea doamnei Anca Cristina Zevedei, Director general al Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Minuta
Agenda
Galerie fotoConferinta nationala de lansare a Anului European privind Combaterea Saraciei si Excluziunii Sociale

Echipa STP Centru a participat la Conferinţa naţională de lansare a Anului European privind Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale

Conferinţa a avut loc în data de 19 februarie 2010, Bucureşti Palatului Parlamentului, sala I.C. Brătianu.

Agenda
Minuta
Galerie fotoÎntâlnire de Lucru

Întâlnire de Lucru a Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunea Centru, Sibiu, 18 februarie 2010

 Prima întâlnire de lucru a Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunea Centru, a avut loc joi 18 februarie 2010, începând cu orele 09:30, în sala Auditorium din cadrul Universităţii Româno – Germane din Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.11, Sibiu. Evenimentul a fost organizat de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (STP Centru). Scopul acestei prime întâlniri de lucru a constat în aprobarea, de către Membrii Pactului Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru a: Memorandumului de Înţelegere al Pactului Teritorial Centru, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului de Ordine Interioară ale STP Centru.

Agenda
Minuta
Galerie fotoConferinta de lansare a proiectului

„Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru”

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat, în data de 12.11.09, conferinţa de lansare a proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru”, proiect care se derulează în perioada: septembrie 2009 – august 2012.
La conferinţa de lansare au participat 55 de persoane, reprezentând autorităţi publice, ONG-uri şi alţi actori publici relevanţi din cele şase judeţe ale Regiunii Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. În calitate de invitaţi speciali, au fost prezente: D-na Valentina Paraschiv - expert local în parteneriate şi D-na Olivia O'Brien din Irlanda - expert în parteneriate, în cadrul programului de coaching pentru echipele STP din ţară, organizat de către Asistenţa Tehnică a AM POS DRU.
Principalele teme abordate au vizat prezentarea: proiectului STP Centru, echipei STP Centru, istoricului Pactului Teritorial şi modelului de parteneriat irlandez. Prezentările au fost urmate de discuţii privind funcţionalitatea structurilor parteneriale în Irlanda şi principalele probleme existente în funcţionarea eficientă a Pactului Teritorial Centru.
Următoarea întâlnire organizată de STP Centru, pentru membrii Pactului Teritorial şi ai Parteneriatelor Judeţene, va avea loc în luna februarie 2010, cu ocazia aprobării: Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pactului; Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a biroului STP Centru; Regulamentului de Ordine Internă a biroului STP Centru.

Agenda evenimentului;
Minuta evenimentului;
Galerie foto;