Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Masa rotunda cu tema „Actualizarea si implementarea PRAO"

Masa rotunda cu tema „Actualizarea şi implementarea PRAO – un parteneriat de succes dintre Secretariatul Tehnic Permanent şi Pactul Regional Centru şi o soluţie viabilă pentru creşterea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Centru”.

STP Centru a organizat joi 15 iulie 2010 o Masă rotundă cu tema „Actualizarea şi implementarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (PRAO) – un parteneriat de succes dintre Secretariatul Tehnic Permanent şi Pactul Regional Centru şi o soluţie viabilă pentru creşterea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Centru”. Evenimentul s-a bucurat de participarea domnului Martin Bottesch – Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu şi Preşedinte al Pactului Teritorial Centru, a doamnei Anca Danteş – Expert Asistenţă Tehnică pentru AMPOSDRU, precum şi a unui număr mare de specialişti din cadrul autorităților, instituţiilor publice, ONG-urilor și firmelor din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Întâlnirea a fost organizată în cadrul proiectului strategic, „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (STP Centru)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni. Evenimentul, este organizat în seria acţiunilor de mediatizare a Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (PRAO Centru) şi a avut ca scop analizarea stadiului de actualizare şi implementare al PRAO pentru perioada 2009-2011.

Implementarea unor politici coerente şi eficiente la nivelul Regiunii Centru în domeniile ocupării, formării resurselor umane şi incluziunii sociale reprezintă o prioritate în contextul crizei economice. Un rol important îi revine Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Centru, coordonat de către dl. Martin Bottesch şi sprijinit de Secretariatul Tehnic Permanent – STP Centru.

PRAO Centru nu este doar rezultatul unei activităţi de birou. Cei trei specialiști ai STP Centru: Prof.univ.dr. Constantin Teleşpan - Specialist în strategii de ocupare; Lect.univ.dr. Alina Ciuhureanu - Specialist în comunicare şi gestionarea parteneriatelor şi jr. Valeriu Toma - Specialist în strategii de incluziune socială, s-au deplasat de mai multe ori în judeţele din regiune pentru a culege date. În cursul lunii iunie, cei trei specialişti au desfăşurat o largă acţiune de consultare a actorilor sociali din regiunea Centru, având drept obiectiv actualizarea PRAO Centru.

„Prin acest document – PRAO – ne-am propus să realizăm o “radiografie” a Regiunii Centru, un diagnostic realist al situaţiei socio-economice, să identificăm punctele forte şi punctele slabe şi în funcţie de acestea, să stabilim priorităţile, măsurile şi acţiunile necesare pentru promovarea ocupării forţei de muncă, a formării şi a incluziunii sociale. Documentul, elaborat de echipa Secretariatului Tehnic Permanent Centru (STP Centru) şi supus dezbaterii membrilor Pactului Regional Centru, va fi inclus în Strategia naţională privind ocuparea şi incluziunea socială şi va contribui la îmbunătăţirea accesului regiunii noastre la fonduri şi proiecte fezabile şi adaptate nevoilor şi potenţialului regional şi local”, a declarat prof.univ.dr. Hortensia Gorski – Rectorul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.

Agenda
Galerie fotoIntalnirea Secretariatelor Tehnice Permanente - STP Vest

Echipa STP Centru a participat la „Intâlnirea Secretariatelor Tehnice Permanente şi a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunile de Dezvoltare ale României” organizată de STP Vest

În perioada 10 – 11 iunie 2010, a avut loc la Timişoara „Intâlnirea Secretariatelor Tehnice Permanente şi a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunile de Dezvoltare ale României” organizată de STP Vest. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii privind stadiul implementării proiectelor STP, crearea strategiei de dezvoltare a proiectelor STP în perioada 2012-2020, perspectivele STP-urilor din punct de vedere al creşterii legitimităţii în cadrul regiunilor, idei de proiecte finanţabile FSE, acţiuni în cooperare cu AT AMPOSDRU în 2010. A fost creat un grup de lucru pentru elaborarea unui document privind continuitatea STP-urilor ulterior finalizării proiectului. În a doua parte a întâlnirii a avut loc Workshop-ul cu tema „Finding the way through European Funding” prin derularea căruia s-a beneficiat de idei în activitatea viitoare de instruire pentru membrii Pactului şi ai Parteneriatelor Judeţene derulată în cadrul STP Centru. Un punct important al întâlnirii a fost Planul Regional de Acţiune şi Ocupare care va sta la baza Planului de reformă naţională ce trebuie finalizat până în toamnă şi urmează să fie prezentat Comisiei Europene. De asemenea a fost prezentată importanţa parteneriatelor în procesul de absorbţie a fondurilor europene. Parteneriatele duc de fapt banii obţinuţi prin proiecte, la cel mai mic nivel (ex comună, sat etc.).

Congresul Parteneriatului a fost aprobat şi se va derula la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2010. Vor participa in jur de 500 de invitaţi, cu spaţii dedicate pentru fiecare Regiune de Dezvoltare în care se va expune ce s-a făcut în Pact. Pentru prima dată persoane şi organizaţii din Pact din cele 8 Regiuni se vor întâlni şi vor realiza schimb de bune practici

Agenda
Galerie foto