Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Evolutia fortei de munca pe piata muncii din Regiunea Centru

11.02.2011 - Workshopul regional pentru analiza și definitivarea studiului regional 1 Evoluția forței de muncă pe piața muncii din Regiunea Centru

STP Centru a organizat vineri, 11 februarie 2011, workshop-ul regional cu tema Analiza și definitivarea Studiului regional 1 „Evoluția forței de muncă pe piața muncii din Regiunea Centru”. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor direct implicate în domeniul ocupării şi incluziunii sociale din cele şase judeţe ale Regiunii Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu).

Scopul studiului elaborat de STP Centru a fost de a evidenția nevoile de competenţe şi calificări ale forţei de muncă pentru adaptarea acesteia la cerinţele pieţei muncii la nivelul Regiunii Centru, precum şi tendinţele de dezvoltare privind piaţa muncii în mediul rural şi nevoile de adaptare. Acest studiu este deosebit de util membrilor Pactului şi Parteneriatelor Judeţene în elaborarea cererilor de finanţare în cadrul programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. Concluziile, propunerile şi soluţiile identificate în urma studiului pot constitui puncte de plecare în elaborarea şi actualizarea strategiei de ocupare a forţei de muncă în Regiunea Centru. „Intensificarea parteneriatului public-privat în Regiunea Centru este imperios necesară pentru dinamizarea procesului de absorbţie a fondurilor europene în scopul rezolvării problemelor sociale generate de criza economico-financiară prin care trece şi România.

Studiul pe care l-am realizat urmăreşte să identifice evoluţia şi tendinţele demografice şi ale forţei de muncă, nevoile de competenţe şi calificări în Regiunea Centru, posibilităţile de diversificare a ocupării în mediul urban şi cel rural, reprezentând totodată un instrument util pentru fundamentarea unor proiecte şi politici de ocupare a forţei de muncă la nivelul Regiunii Centru.”, susţine prof.univ.dr. Hortensia Gorski, rector al Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi director STP Centru.

AgendaSTP Sud-Est la Sibiu

27.01.2011 Intalnire cu STP Sud-Est la Sibiu 

Joi, 27.01.2011, reprezentanti ai Secretariatelor Tehnice Permanente ale Pactelor Teritoriale din Regiunile Sud – Est si Centru au avut o intalnire de lucru, la Sibiu, menita sa aduca plus valoare actiunilor celor doua structuri regionale independente, cu impact asupra dezvoltarii resurselor umane. Aspectele discutate au fost :

  • Modele de buna practica/schimb de experienta menite sa faciliteze transferul de know-how, discutii pe marginea evenimentelor organizate de catre cele doua Secretariate Tehnice cu si pentru membrii structurilor parteneriale (relatia dintre voluntariat si parteneriat, consolidarea relatiilor parteneriale);
  • Dificultati intampinate in activitatile derulate si solutiile identificate (promovarea conceptului de parteneriat, implicarea persoanelor cheie sau a institutiilor resursa in actiunile de consolidare a relatiilor parteneriale, corelarea politicilor locale in sensul dezvoltarii resurselor umane);
  • Schimb de bune practici privind dialogul Secretariatelor Tehnice cu reprezentantii structurilor parteneriale: forumul virtual (dialog online) utilizat de STP Centru versus intalniri directe organizate de STP SE;
  • Facilitarea unei relatii parteneriale intre STP Centru si Europe-Direct Braila;
  • Conferinta Internationala pentru promovarea POSDRU din 28 februarie – 1 martie, organizata de AMPOSDRU (materiale promotionale, persoane implicate in organizarea evenimentului si modalitatea de gestionare a actiunilor din cadrul celor 2 zile de conferinta, nr de participanti);
  • Sustenabilitatea proiectului STP.


Abordarea multisectoriala a dezvoltarii resurselor umane in comunitati rurale

26.01.2011 - "Abordarea multisectorială a dezvoltării resurselor umane în comunități rurale"

În data de 26 ianuarie 2011, Dna. Hortensia Gorski – director STP Centru a participat la întâlnirea de lucru de la Sibiu, cu tema “Abordarea multisectorială a dezvoltării resurselor umane în comunități rurale”, organizată de Fundaţia Romtens. Scopul întâlnirii: a fost cunoașterea reprezentanților Secretariatelor Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru şi lansarea propunerii de colaborare cu acestea în vederea realizării activităților din proiectul “Dezvoltarea resurselor umane în comunități rurale” şi discutarea documentului “Termeni de referinţă pentru realizarea de parteneriate județene in cadrul proiectului PSCR” prezentat de Dna. Ruth Fleming, Belfast Healthy Cities şi obținerea acordului în privința activităților viitoare. Dr. Pauline Ginnety, Consultant internațional din Irlanda de Nord a vorbit despre Comitetele Multisectoriale – o modalitate de abordare a problemelor de la nivelul comunităților rurale.

Dna. Hortensia Gorski a prezentat proiectul STP Centru şi modele de parteneriat din cadrul proiectului. De asemenea, toţi participanţii au primit pliante şi materiale de promovare a proiectului STP Centru.

Agenda

Galerie foto