Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Conferinta internationala pentru promovarea POSDRU

28.02-01.03.2011 - Conferința internațională pentru promovarea POSDRU în vederea accesării FSE în parteneriat

STP Centru a participat în perioada 28 februarie – 1 martie 2011 la Conferința internațională privind promovarea POSDRU 2007-2013 în vederea accesării în parteneriat a Fondului Social European, care s-a desfăşurat la Bucureşti.

Evenimentul a fost organizat de Autoritatea de Management a POSDRU, în colaborare cu Comisia Europeană și cu sprijinul celor 8 birouri STP din țară. Din partea STP Centru, care a asigurat organizarea Conferinţei internaţionale la nivelul Regiunii Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), au participat prof.univ.dr. Hortensia Gorski, rector al Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi director STP Centru, şi conf.univ.dr. Alina Ciuhureanu, specialist în comunicare şi gestionarea parteneriatelor.

La conferinţă au participat peste 250 de persoane: reprezentanţi ai organizaţiilor membre ale Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi ale Parteneriatelor judeţene din România şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în domeniul ocupării şi incluziunii sociale din alte state – Germania, Malta, Bulgaria, Croaţia. De asemenea, la acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi din partea: Comisiei Europene; Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD); Programului pentru Dezvoltare Economică şi Ocupare la Nivel Local (LEED – Local Economic and Employment Division); Autorităţii de Management a POSDRU.

Scopul acestei conferinţe internaţionale a fost de a conştientiza rolul parteneriatelor atât în folosirea mai eficientă a fondurilor structurale, cât şi în elaborarea şi implementarea politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă. Evenimentul a facilitat schimbul de experienţă, informații și bune practici între organizaţiile membre ale Pactelor şi Parteneriatelor judeţene din toate cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României. Cu această ocazie, instituţiile participante au avut ocazia să se cunoască şi să stabilească parteneriate – naţionale şi transnaţionale – pentru viitoare proiecte în domeniul ocupării şi incluziunii sociale. De altfel, unul dintre obiectivele majore ale STP Centru este încurajarea networking-ului şi a colaborării la nivel regional, interregional şi transnaţional.”, susţine prof.univ.dr. Hortensia Gorski, rectorul Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi directorul STP Centru.

Lucrările conferinței s-au desfăşurat atât în plen, cât şi în cadrul a 16 întâlniri organizate în format world café, în cadrul celor 4 seminarii, cu următoarele teme (câte 4 întâlniri pentru fiecare temă de seminar): A – Mobilizarea şi performanţa parteneriatelor & Dezvoltarea capacităţii Parteneriatelor; B – Cum se evidenţiază transferul experienţelor de succes; C – Realizarea sustenabilităţii și D – Transnaţionalitate şi munca de succes în parteneriat.

Parteneriatele încurajează o dezvoltare integrată strategică şi o folosire mai eficientă a fondurilor structurale? a constituit tema Mesei rotunde organizate în cea de-a doua zi a întâlnirii, după prezentarea concluziilor şi rapoartelor celor 16 întâlniri de lucru, organizate în cadrul celor 4 seminarii. Pe parcursul celor două zile, în paralel cu desfăşurarea seminariilor, au fost organizate vizite regionale şi expoziții de fotografii şi postere relevante, dedicate împărtășirii reciproce a experienței acumulate în implementarea POSDRU în parteneriat, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, precum și la nivel european.

Regiunea Centru, la fel ca şi celelalte Regiuni, a avut un stand de prezentare, organizat de STP Centru, unde au fost expuse şi prezentate materialele de promovare a proiectelor implementate de instituţiile din Regiunea Centru şi cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Agenda; Prezentarea Pactului Centru; Prezentarea Pactului BI; Prezentarea Pactului NV; Prezentarea Pactului NE; Prezentarea Pactului V; Prezentarea Pactului Sud Muntenia; Prezentarea Pactului SV; Prezentarea Pactului SE; Galerie fotoImplementarea proiectelor finantate din fonduri europene

17-18.02.2011 - Training pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene organizat de STP Centru

STP Centru a organizat în perioada 17-18 februarie 2011, la Târgu Mureş, a doua sesiune de training cu tema Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene: Management financiar-contabil și achiziții publice. Sesiunea anterioară, cu aceeaşi temă, s-a organizat în luna noiembrie la Alba Iulia, iar următoarea va fi organizată la Sibiu. Aceste acţiuni sunt derulate în cadrul proiectului Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Training-ul s-a adresat organizaţiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru şi în special personalului cu sarcini şi responsabilităţi în achiziţii şi managementul financiar al proiectelor. „Instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi firmele din România pot beneficia de miliarde de euro pentru derularea de proiecte care să rezolve diversele probleme cu care se confruntă societatea. Cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor de management financiar-contabil sunt esenţiale pentru ca organizaţiile să aibă capacitatea de a cheltui aceşti bani, respectând în acelaşi timp şi rigorile impuse de finanţatori şi lege. Managementul financiar al proiectului, ca element component al managementului proiectului, serveşte drept ghid – de la prima activitate şi până la sfârşitul proiectului – pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă”, susţine prof.univ.dr. Hortensia Gorski, managerul proiectului şi rector al Universităţii Româno-Germane din Sibiu.

Pentru a veni în sprijinul participanţilor, în agenda sesiunii de instruire au fost incluse teme de mare interes, printre care: organizarea contabilităţii aferente proiectului; aspecte fiscale privind operaţiunile finanţate din fonduri europene; proceduri de achiziţii conform legislaţiei naţionale şi instrucţiunilor Autorităţii de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; prezentarea bazei de date cu fondurile structurale și alte tipuri de fonduri și a newsletterului electronic elaborate de STP Centru și disponibile în format electronic pe www.stpcentru.ro, la secțiunea Finanțări.

Agenda