Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Intalniri in teritoriu cu membrii Pactului si Parteneriatelor Judetene din Regiunea Centru

17-18.03.2011 - Întâlniri în teritoriu cu membrii Pactului şi Parteneriatelor Judeţene din Regiunea Centru

În perioada 17-18 martie 2011, Dl. Toma – specialist în strategii de incluziune socială s-a deplasat la Tîrgu-Mureş şi Alba Iulia, în cadrul unor întâlniri periodice cu membrii Pactului şi ai Parteneriatelor Judeţene pentru:

  • demararea activităților pregătitoare pentru Forumul regional 1;
  • identificarea grupurilor vulnerabile care să facă obiectul cercetării în cadrul Studiului privind: Nivelul de adaptare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile în Regiunea Centru;
  • servicii de consultanță privind dezvoltarea de proiecte în cadrul POSDRU;
  • Prezentarea principiilor europene, în cadrul campaniei de promovare a egalității de șanse a STP Centru;
  • Diverse alte probleme, preocupări, sugestii pentru eficientizarea activității parteneriatelor.

La aceste întâlniri au participat 33 de membri ai Pactului şi Parteneriatelor Judeţene din Regiunea Centru. Participanţii au solicitat sprijinul STP Centru pentru realizarea unei baze de date cu situaţia rambursărilor în cadrul proiectelor POSDRU din Regiunea Centru.

Pe această cale dorim să mulţumim tuturor membrilor care ne-au sprijinit în organizarea întâlnirilor din teritoriu.Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

15-03-2011 - Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Dl. Valeriu Toma – specialist în strategii de incluziune socială în cadrul Secretariatului Tehnic Permanent Centru, a participat ca vorbitor, la conferinţa „Rolul cetăţenilor în elaborarea unei viziuni de dezvoltare: mobilizare locală – comunitate solidară – viitor incluziv”.

Evenimentul a avut loc, marți, 15 martie, între orele 10-13, în Sala de ședințe a Primăriei Sibiu, reprezentând o acţiune în cadrul proiectului strategic Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active, co-finanţat prin Fondul Social European, la nivel naţional, în perioada 2010-2013 și derulat de Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană pentru Inițiative Etice și Solidare – IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi asociaţia Reper 21 (www.reper21.ro).

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active susține demersuri de dezvoltare comunitară convergente cu politica europeană de coeziune socială. Un rezultat foarte important al proiectului constă în dezvoltarea primelor 8 Planuri Locale de Coeziune Socială, fundamentate pe indicatori de bunăstare elaborați printr-un dialog incluziv al actorilor comunitari (cetăţeni, parteneri sociali, instituții publice, organizații neguvernamentale), câte un plan pentru fiecare municipiu.

Centrele de implementare a proiectului vor fi dezvoltate la București, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara.

Un alt rezultat important al proiectului va fi dat de susținerea unui proiect inovativ în domeniul coeziunii sociale, inițiatorii beneficiind de asistență europeană și de schimb de bune practici cu parteneri din Franța sau Italia.

În fiecare comunitate din proiect se va forma un Grup local de acțiune, cu scopul de a defini obiectivele locale de coeziune socială, folosind un instrument participativ de analiză și planificare. Printr-un dialog social incluziv, actorii publici şi privaţi din comunitate vor elabora prioritățile Planului Local de Coeziune Socială, în vederea asigurării unei vieți mai bune pentru toți sibienii.

Program conferința Sibiu. [descarcă]

Galerie foto

Sursa: www.cries.ro