Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Seminar Regional de lucru

09-04-2012 - Seminarul Regional de lucru cu tema Promovarea inițiativelor comune în domeniul ocupării și incluziunii sociale în cadrul Comisiilor de Dialog Social teritoriale

Specialistul în strategii de ocupare din cadrul STP Centru a participat la seminarul Regional de lucru cu tema Promovarea inițiativelor comune în domeniul ocupării și incluziunii sociale în cadrul Comisiilor de Dialog Social teritoriale, organizat de CNSRL Frăția la Sovata, în perioada 29.03-31.03.2012.

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului au fost susținute prezentări pe următoarele teme de interes:

  • „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune
  • Modalităţi de creştere a eficienţei dialogului social – Utilizarea Manualului partenerului social, sesiunile de instruire
  • Probleme actuale ale dialogului social
  • Competenţe de comunicare şi negociere (aplicaţii)
  • Coordonatele principale ale Planului Regional de Acțiune pentru Ocupare
  • Procesul de elaborare și implementare a PRAO – o experiență a implicării partenerilor sociali în acțiuni de promovare a ocupării și incluziunii sociale

Ziua a doua a seminarului a fost organizată sub forma grupurilor de lucru, cu dezbaterea următoarelor teme:

  • Analiza SWOT – coordonate pentru promovarea dialogului social la nivel local şi lansarea unor iniţiative comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale
  • Definirea unor schiţe de planuri de acţiune la nivel judeţean
  • Finalizarea planurilor de acţiune judeţene

Agenda evenimentului

Prezentarea evenimentului

Pliantul de promovare

Training pentru elaborarea cererilor de finantare POSDRU, Tirgu Mures

01-02.03.2012 - Training pentru Elaborarea cererilor de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), organizat de STP Centru la Tirgu Mures

STP Centru a organizat în perioada 01-02 martie 2012, la Tirgu Mures, a cincea sesiune de training din cadrul proiectului, cu tema Elaborarea cererilor de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Cursul a fost organizat în cadrul proiectului Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Training-ul s-a adresat organizaţiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, care nu au mai participat la sesiunile de training precedente, organizate de STP Centru.

Pentru a veni în sprijinul participanţilor, în agenda sesiunii de instruire au fost incluse teme de mare interes, printre care: etape esențiale în dezvoltarea unui proiect; stabilirea rezultatelor, activităților și a resurselor necesare; elaborarea bugetului proiectului; completarea unei cereri de finanțare în cadrul ActionWeb.

Agenda cursului

Galerie fotoConferinta Nationala CSR Investitori in Oameni

30-31.01.2012 - Conferința Națională CSR Investitori în Oameni

Fundația Post-Privatizare (FPP), Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Assessment North EAST (ANE) au organizat Conferința Națională CSR Investitori în Oameni, în cadrul proiectului „Investitori în oameni – parteneriat transnațional pentru creșterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane și pentru creșterea responsabilității sociale a întreprinderilor”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul POSDRU 2007-2013.

În cadrul proiectului au fost create 8 centre regionale de resurse (CSR) și Rețeaua Națională CSR Investitori în oameni, care are la bază Carta Responsabilității Sociale a Organizațiilor din România, material elaborat în cadrul proiectului și asumat de către toți membrii rețelei.

Carta Responsabilității Sociale își propune să încurajeze toți angajații să practice valorile și principiile responsabilității sociale la locul de muncă.

Succesul pe termen lung al unei organizații depinde de competențe, talent, creativitate și mai ales de gradul de motivare a angajaților. Pe măsură ce organizația se extinde, va avea nevoie de oameni pe care se poate baza și cărora le pot fi delegate responsabilități.

La eveniment, din partea STP Centru, a participat specialistul in strategii de ocupare si incluziune sociala.

Agenda evenimentului

Carta responsabilității sociale în România