Axa prioritară 3
: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor
D.M.I.3.3.: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile
Contract: POSDRU 64/3.3/S/33409
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UE, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Solicitant/Partener
Grupuri de lucru

Mediul de afaceri,
Educaţie şi formare,

Alina Ciuhureanu

Social şi sănătate,

Valeriu Toma

Ocuparea forţei de muncă,

Constantin Teleşpan

Capitalul uman în mediul rural,

Tiberiu Ştef
Achizitii

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în cadrul proiectului „Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru” -  ID 33409, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţie servicii de arhivare... [ultima achiziţie]

Masa rotunda organizata de STP Centru

26.06.2012 - „Mecanisme de sustenabilitate a proiectelor și schimb de experiență între membrii Pactului”

STP Centru a organizat în data de 26 iunie 2012, la Sibiu, masa rotundă cu tema „Mecanisme de sustenabilitate a proiectelor și schimb de experiență între membrii Pactului”. Evenimentul a reunit peste 20 de reprezentanți ai organizațiilor implicate în domeniul ocupării, formăriişi incluziunii sociale din Regiunea Centru.

Scopul acestei întâlniri a constat în identificarea mecanismelor de sustenabilitate a proiectelor, prezentarea stadiului actual al rețelelor tematice regionale și a rețelei Secretariatelor Tehnice Permanente din România, precum și dezbateri privind viitorul fondurilor europene din perspectiva 2014-2020.

În cadrul mesei rotunde, s-au prezentat opinii și concluzii cu privire la viitorul fondurilor europene, prin intermediul cărora vor fi alocate resurse financiare europene în perioada 2014-2020, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene. Una dintre principalele propuneri legislative privind politica de coeziune a Uniunii Europene în perioada 2014–2020 este concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă ocupării și incluziunii. Un alt punct important de discuție al întâlnirii a fost cel cu privire la rolul Pactelor Regionale în rezolvarea problemelor de ocupare și incluziune socială din România.

Participanții la masa rotundă au abordat și analizat, de asemenea, aspecte cu privire la modalitățile de atingere a obiectivelor orizontale în proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, respectiv: egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, inovarea și tehnologia informaţiei şi comunicării, îmbătrânirea activă și abordarea transnaţională şi interregională.

Pe parcursul evenimentului, echipa STP Centru a distribuit tuturor participanţilor la acţiune materiale de informare realizate în cadrul campaniei „Oameni diferiți, șanse EGALE!” pentru promovarea principiului egalității de șanse.

Organizarea mesei rotunde face parte din seria de acţiuni derulate în cadrul proiectului Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, implementat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Agenda

Prezentari sustinute

Galerie foto

Initiativa legislativa elaborata de o organizatie sindicala

11-06-2012 - Piața muncii, între eficiență economică și echitate socială

În data de 11 iunie 2012, Blocul Național Sindical a prezentat cea mai importantă inițiativă legislativă elaborată de o organizație sindicală, cu un impact major în domeniul relațiilor de muncă din România, în cadrul unui eveniment găzduit de Universitatea Româno-Germană din Sibiu / STP Centru.

Blocul Național Sindical va lansa la nivel regional proiectul de lege privind modificarea actualului Cod al Muncii, o inițiativă legislativă echilibrată din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor ce revin angajatorilor și respectiv angajaților, și, la fel de important, o inițiativă legislativă ce nu încalcă directive europene, convenții și recomandări OIM sau prevederi ale Cartei Sociale Europene.

Prof.dr. Alexandru Athanasiu a prezentat principalele propuneri cuprinse în Proiectul de modificare a Codului Muncii, precum și cele două studii realizate în cadrul proiectului: Piața muncii, între eficiență economică și echitate socială și Mobilitatea forței de muncă și aspecte privind incluziunea socială.

Studiile sunt disponibile în format electronic pe site-ul proiectului, 194.117.236.69/Obiective.aspx, alături de multe alte publicații pe teme de ocupare și incluziune socială.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Biroul pentru observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă”, proiect finanțat prin POSDRU 2007-2013.

Piața muncii, între eficiență economică și echitate socială

Folosirea criteriilor de bunastare in elaborarea Planului Local de Actiune

Întâlnirea - Folosirea criteriilor de bunăstare în elaborarea Planului Local de Acțiune

Specialistul în strategii de ocupare din cadrul STP Centru a participat în data de 3 aprilie 2012, la Întâlnirea Grupului Local de Acţiune din Sibiu din cadrul proiectului „Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”. Proiectul este implementat de Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană pentru Inițiative Etice și Solidare – IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi Asociaţia Reper 21 din Bucureşti (www.reper21.ro). Proiectul se găsește în etapa de lansare a grupurilor de lucru care vor fi implicate în elaborarea și dezvoltarea Planului Local de Acțiune. Planul Local de Acțiune va avea la bază rezultatele exprimate de către cetățeni în procesul de construire a indicatorilor de bunăstare, demers în care au fost implicați 160 de cetățeni din Sibiu din 18 grupuri socio-profesionale diferite.

În vederea pregătirii acestei etape deosebit de importante în cadrul proiectului întâlnirea de lucru a avut următoarele obiective:

  • prezentarea principalelor rezultate ale procesului de consultare a cetățenilor;
  • identificarea principalelor direcții de acțiune ale Planului Local de Acțiune, pe baza criteriilor de bunăstare exprimate de către cetățeni;
  • stabilirea grupurilor de lucru tematice care vor fi implicate în dezvoltarea Planului Local de Acțiune.

Analiza criteriilor de bunăstare exprimate de către cetățenii Sibiului poate genera din punct de vedere tehnic mai multe direcții de acțiune, care pot fi considerate direcții prioritare de intervenție la nivel local. Alegerea principalelor direcții ale Planului Local de Acțiune va fi realizată de către membrii Grupului Local de Acțiune, interesați să se implice în dezvoltarea unor demersuri și proiecte comune.

Agenda evenimentului